Martina Božeková

Martina Božeková

Hviezdoslavova 2/A
060 01 Kežmarok
IČO: 41715713
DIČ: 1075547858

Informácie o kancelárii Martina Božeková

Účtovná kancelária Kežmarok

 

Martina Božeková poskytuje

 • komplexné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva fyzickým a právnickým osobám
 • spracovanie miezd a personalistiky - výkazy, prehľady, hlásenia
 • vypracovávanie podnikateľských zámerov pre úrady
 • spracovanie a vedenie jednoduchého a podvojného účtovnictva fyzickým a právnickým osobám
 • komplexné spracovanie a vedenie jednoduchého a podvojného účtovnictva fyzickým a právnickým osobám

 

Medzi ďalšie základné služby patrí:

 • účtovanie účtovných dokladov
 • vystavovanie faktúr vydaných
 • účtovanie DPH
 • kompletné spracovanie mzdového účtovníctva 
 • vypracovanie prehľadov o príjmoch a výdavkoch
 • vypracovanie daňového priznania
 • vytvorenie účtovných kníh
 • vypracovanie statistikcých výkazov
 • komunikácia so všetkými úradmi

S kým môžete prísť do kontaktu?

Martina Božeková

Hviezdoslavova 2/A

060 01 Kežmarok

 

Mobilný telefón: 905 115 775

Email: mbozekova@gmail.com

Cena za služby Martina Božeková

Podľa dohody, množstvo spracovaných dát a komplikovanosti účtovných prípadov.

Kde nás nájdete?